//Bränslecellslösning ska råda bot på dålig luft i norska fjordar

Bränslecellslösning ska råda bot på dålig luft i norska fjordar

Rederiets Habila Kystrutens nya sträcka mellan Bergen och Kirkenes ska bli grön. Det är PowerCell som tillsammans med norska Havyard Group ska ta fram ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem tänkt för fartygen som kommer att trafikera fjorden.

Den omfattande kryssningstrafiken i norska fjordar har lett till kraftigt ökade utsläpp och i ett flertal rapporter har konstaterats att luften i fjordarna stundtals håller sämre kvalité än luften i storstäder som London och Barcelona. Flera av de aktuella norska fjordarna finns med på FN-organet UNESCO:s världsarvslista, en status de riskerar att mista till följd av de höga utsläppsnivåerna. Norge har därför gradvis infört skärpta utsläppskrav för de fartyg som trafikerar fjordarna och efter 2030 kommer inga fartyg tillåtas som ger upphov till några utsläpp under tiden de befinner sig i fjordarna.

Nu ska PowerCell tillsammans med norska Havyard Group ta fram ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem för rederiet Havila Kystrutens fartyg som ska trafikera norska vatten där gradvis skärpta miljökrav kommer att införas under kommande år.

Systemlösningen utgår från ett antal bränslecellssystem bestående av moduler om vardera 200 kW som specialanpassats för marint bruk. Genom att koppla samman flera av dessa moduler skall en total effekt om sammanlagt 3,2 megawatt uppnås.

– Det här innebär att PowerCell nu är med om att utveckla designen och de tekniska specifikationerna för världens hittills mest kraftfulla marina bränslecellssystem, säger Per Wassén, vd för PowerCell

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization, IMO, har satt målet att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten med 50 procent till 2050. Givet fartygs långa livslängd innebär detta att det kan komma att krävas att nollemissionsfartyg tas i bruk redan så tidigt som 2030.

– Bränsleceller är en optimal lösning för den här typen av marina applikationer och ett perfekt komplement till batteridrift. Kryssningsfartyg har gott om utrymme för vätgas och kan snabbt och enkelt fyllas på med mer gas vid något av de många stopp som de gör. Inne i fjordarna kan de sedan köras helt elektriskt och kommer inte att ge upphov till andra utsläpp än rent vatten, säger Per Wassén.

Bilder: © PowerCell Sweden

2019-11-05T10:53:44+00:002019-11-05|Maritimt|