//Nya perspektiv på bostäder under innovationsmöte i Göteborg

Nya perspektiv på bostäder under innovationsmöte i Göteborg

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer?

Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS träffade kreatörstudenter från YRGO yrkesverksamma inom den tekniska sektorn för att utmana de etablerade synsätten på utveckling. Jan Thorsson, vd Vårgårda bostäder, Pia Areblad, grundare TILT och Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige inledde dagen med inspirationsföreläsningar om möjligheterna med vätgas, bränsleceller och kreativa möten över branscher.

Temat för dagen var “Hållbara hem”. Vårt boende och våra byggnader kan ha stor påverkan på vårt klimat. Materialval, tillverkningsmetod, arkitektur, energisystem och själva boendet i byggnaden är variabler som kraftigt påverkar om boendet belastar eller avlastar miljö och klimat. Under dagens workshop ledd av Anna Grzelec fick deltagarna arbeta utifrån olika teman för att lyfta fram nya idéer och synsätt på hur vi kan utforma byggnader som är snälla mot både människor och miljö.

Nästa innovationsmöte inom NOTS går av stapeln i Tallin den 30 oktober. Då är temat ”Bredda marknaden”. Läs mer om det och anmäl dig här.

2019-10-14T10:20:05+00:002019-10-14|Vätgas Sverige|