//Vätgasdrivna Energy Observer når Arktis

Vätgasdrivna Energy Observer når Arktis

Under mindre än 20 år har Arktis förlorat 1,6 miljoner kvadratkilometer is. Det accelererande förloppet av smältande ismassor har inneburit katastrofala konsekvenser för det lokala ekosystemet. Fartyget Energy Observer har nu visat att det går att resa dit med grön vätgas helt utan klimatpåverkande utsläpp.

Vätgasdrivna katamaranen Energy Observer är på turné runt jorden för att utforska, utveckla och främja framtida förnybara energier. Vätgasen producerar båten själv under färd av havsvatten – helt emissionsfritt! I sommar besökte båten Stockholm och efter en tur till St Petersburg har fartyget nu tillryggalagt den 5700 km sträckan till Spetsbergen, utan utsläpp av växthusgaser eller luftburna partiklar.

– Att nå Arktis med förnybar energi och vätgas framstod som omöjligt, men vi har lyckats, säger säger expeditionens ledare Jérôme Delafosse och tillägger att utöver det rent praktiska och teknologiska utmaningarna finns ett politiskt budskap som besättningen vill framföra.

– Spetsbergen ligger i epicenter för de av människan skapade klimatförändringarna, och det är här som vi kan kan se de förödande effekter som det inneburit för den biologiska mångfalden. Vi vill visa att om vi kan segla i extrema miljöer med med detta fartyg, så har vi med förnybara energikällor ett konkret verket att förändra världen, säger Jérôme Delafosse.

Foto: © 2019 Energy Observer

2019-08-19T11:10:58+00:002019-08-19|Maritimt|