//Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer? 

Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer? 

Hälsoeffekterna av luftföroreningar beräknas kosta samhället cirka 70 miljarder varje år. Samtidigt ökar behoven av service och infrastruktur när allt fler människor flyttar in till städerna. Vad händer när bussar och transporter måste vara emissionsfria och vad kräver det av oss som bor och verkar i staden?

Under Arena för vätgas och bränsleceller sammanstrålar Pär Teike, VD Cell Impact, Anna Sorby, Projektledare/Klimathandläggare Länsstyrelsen Gotland, Tove Winiger, Politik- och hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag, Catherine Löfquist, Miljöchef Bring och Johan Laurell, Projektledare Drive LBG Energigas Sverige med Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige för att diskutera vilka styrmedel som krävs och hur vi kan stötta industrierna som ska göra det möjligt.

I dag har vi ett kritiskt hälsoläge där omkring 7 600 svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Partiklar och gaser som finns i luften orsakar hjärtinfarkt, stroke, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kol) och luftvägsinfektion. Ökad användning av bränslecellsfordon skulle bidra till att färre svenskar dör av dålig luft.

Vätgas som drivmedel kan enkelt framställas lokalt och regionalt. Eftersom vätgas kan produceras av förnybar el, biogas eller biomassa öppnas stora möjligheter upp för inhemsk drivmedelsproduktion.

Tillsammans med Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan är Bring med i ett samarbete som invigdes i början av mars samlat under namnet Älskade stad.

Samlastningssamarbetet går ut på att vi levererar paketen i de utvalda postnumren till en samlastningscentral i city där de sedan sorteras och lastas på en el-trailer, Ragn-Sells i sin tur levererar sedan ut paketen med el-trailern samtidigt som att de hämtar upp returemballage så som papper/plast för återvinning.

– För att lyckas minska trafik, buller och utsläpp behöver vi samarbeta över branschgränser, det tror vi kommer vara en lösning för att klara av den ökade distributionen i våra städer, säger Catherine Löfquist, Miljöchef Bring.

2019-07-03T12:26:33+00:002019-07-03|Almedalen|