//Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi?

Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi?

Jan Thorsson, vd och Mikaela Engström, ordförande Vårgårda Bostäder.

Värme och kyla förbrukar stora mängder energi och står idag för 20 procent av den totala energikonsumtionen. För att möta utvecklingen krävs en snar energirationalisering av byggnader. Vilka krav kommer ställas på branschen? Vilken roll kan förnybar energi ta? Kan vätgas bli det verktyg som gör bostäder och verksamheter självhushållande med energi?

Delar av Vårgårdas renoverade miljonprogram som kommer att vara självförsörjande på el och värme.

Jan Thorsson, vd för Vårgårda Bostäder berättar under Arean för vätgas och bränsleceller hur de gjorde en radikal förändring när det var dags att renovera delar av miljonprogrammet. Huskropparna får egna fossilfria energisystem med vätgas och bränsleceller för att bli självförsörjande på el och värme.

Hus som tidigare hade hög omflyttningsfrekvens, slitna lägenheter, dålig tillgänglighet och otrygg boendemiljö har efter renoveringen blivit ett attraktivt bostadsområde med trygga och snygga lägenheter dit människor sålt sin villa för att flytta till. Låga fastighetsvärden och högt underhållsbehov har bytts mot högre fastighetsvärde och lågt underhållsbehov.

Lotta Olsson (M), riksdagsledamot i Näringsutskottet säger att hon är imponerad av arbetet hon sett i Vårgårda och närliggande Mariestads kommun, där projekt med förskolor med liknande energisystem är igång. Hon menar att det är de små kommunerna som kommer att leda vägen.

– Jag tror inte stora kommuner blir föregångare för där är man trögare och kan inte släppa de här krafterna fria. Men jag tror att det kommer att bli ett lämmeltåg nu, säger Lotta Olsson.

Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun bekräftar hur det börjar röra på sig ordentligt.

– Det senaste året har vi haft väldigt många besök från kommuner och organisationer men även uppmärksammats internationellt. En stad i Australien vill göra samma sak som oss. Det lär oss att en liten stad kan göra stor skillnad, till och med på andra sidan jordklotet, säger han.

2019-07-03T13:20:54+00:002019-07-03|Almedalen|