//Vem äger energin 2030 – elbolagen, industrin eller du själv?

Vem äger energin 2030 – elbolagen, industrin eller du själv?

Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta energiförsörjningssystem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas. Men är det elbolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver?

Statkraft är Sveriges idag tredje största elproducent med bland vattenkraftstationer, vindkraft och fjärrvärme. På Arena för vätgas och bränsleceller säger Per Rosenqvist, Managing Director att det inte är kraftbolagen som behöver äga allt.

– Vi äger 19 000 MW och hanterar 22 000 MW som inte vår egen kraft. Vi kan till exempel stänga av och sätta på vindkraft i Tyskland. Och just att inte äga allt tror jag kommer vara betydligt mer vanligt framöver. Vi står i ett skifte nu där det handlar om att följa med och skapa arbetstillfällen. Industrin har vi med oss nu, den står redo, säger Per Rosenqvist.

Martina Wettin, Market and PR Director Nilsson Energy går ett ytterligare ett steg längre.

– Jag tror att alla kommer att äga framgent. Tekniken finns och är kommersialiserad. Den har serviceavtal. Människor ska kunna känna sig trygga med att det vi jobbar med är serviceprojekt som vi kan ta ansvar för i 40 år framöver. Vi behöver se till att det är lätt att äga och hantera så kommer vi få en förändring, säger hon.

Peter Högfeldt, VP Marketing & Business Management Impact Coatings

Peter Högfeldt, VP Marketing & Business Management Impact Coatings som gör miljövänlig ytbeläggningsteknik, bland annat för vätgas -och bränslcellssektorn, lyfter möjligheterna för industrin att återanvända och lagra energi. Något som också gäller privatpersoner – som ägare till en bränslecellsbil kan man också lagra energi. Toyota Mirai är gjord för att kunna försörja ett hushåll med värme och el en hel vecka.

Lotta Olsson (M), Riksdagsledamot Näringsutskottet säger att en satsning på robusta energiförsörjningssystem kommer hjälpa oss att nå de klimatmål vi efterfrågar. Politikernas roll blir här att ge startgas för att få igång en utveckling som sedan ekonomiskt kan klara sig själv.

– De stora förlorarna kommer vara de som sitter kvar på fossila energislag. Norrmännen har förstått det och elektrifierar sitt land tidigt med oljepengar. Så borde många fler länder göra, Ryssland till exempel som valt en annan resa, säger hon.

Lotta Olsson pekar samtidigt på att det kommer innebära ekonomiska förändringar när energi blir allas produkt.

Man skulle exempelvis kunna använda pensionspengar och stoppa in i den här tekniken eller investera själv. Det här kommer att kräva mycket tankearbete när den här revolutionen rullar ut, säger Lotta Olsson.

2019-07-02T16:40:14+00:002019-07-02|Almedalen|