//Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Efterfrågan på el ökar snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. I takt med elektrifieringen ökar också samhällets sårbarhet vid strömbortfall; kommunikationer, drivmedel, vår betalningsförmåga och tillgång till mat och rent vatten drabbas på kort tid. Hur kan svenska kommuner bygga ut sin lokala industri och samtidigt klara av energiförsörjningen?

Emma Weisner, utförde ett uppdrag åt Svenskt Näringsliv under hösten/våren, där man kvantifierade behovet av el och biomassa i färdplanerna i Fossilfritt Sverige. Rapporten är färdig och finns publicerad här.

På Arena för vätgas och bränsleceller säger hon att energiförsörjning inte får behandlas styvmoderligt utan måste få komma med tidigt när det planeras för nybyggen och etableringar.

– Energi måste integreras mycket tidigare i planeringsprocesser i kommuner, säger Emma Weisner.

Pia Brantgarde Linder, Senior Vice President ABB PGHV säger att mycket går att göra för att effektivisera elnäten, där energilager med vätgas och batteri är en lösning.

– Jag tror också att vi konsumenter kommer att bli mycket mer aktiva framöver, välja när vi tvättar och när vi kör diskmaskinen. För förnybart behöver vi fler lagringsmöjligheter. Vi måste kunna spara energi när det blåser mycket eller när solen finns på plats för att kunna använda när vi som mest behöver det. Ett mer flexibelt energisystem helt enkelt. där vi har många fler aktörer än de vi ser idag, säger Pia Brantgarde Linder.

2019-07-02T17:30:22+00:002019-07-02|Almedalen|