/, Vätgas Sverige/Öronmärk 300 miljoner till vätgasstationer

Öronmärk 300 miljoner till vätgasstationer

DEBATT Regering måste ändra sin passiva hållning till vätgas inom transport och i stället införa ett stödprogram och en nationell vätgasstrategi, skriver Björn Aronsson, Vätgas Sverige.

Publicerad i Altinget 2019-07-01:

En tankstation som själv producerar drivmedel av solenergi. För bra för att vara sant? Faktiskt inte, världens första soldrivna tankstation invigdes i Mariestad nu i maj. Samma teknik används i dag världen över för att lagra vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och tanka bilar vars enda utsläpp är rent vatten.

Kina subventionerar

Vi pratar om vätgas och bränsleceller – en emissionsfri teknik som drastiskt kan reducera skadliga utsläpp globalt. EU satsar på tekniken och räknar med att vätgas kan svara för hela 24 procent av det totala energibehovet i Europa år 2050 och skapa 5,4 miljoner arbetstillfällen. I Kina har subventioner lyfts från batterier och flyttats till bränslecellsteknik.

Fem städer med tankstationer

I Sverige används tekniken bland annat till soldrivna villor i Göteborg och Skellefteå, till ombyggnad av miljonprogram i Vårgårda och Uppvidinge, där flerfamiljshus ska göras självförsörjande på el och till de elbilar med bränsleceller som sedan år 2013 trafikerar vårt land.

Tankstationer för vätgas finns i dag i Stockholm, Sandviken, Umeå, Mariestad och Göteborg. Bränslecellsbilarna tankar här ett bränsle producerat av förnybar energi, kör mellan 50-80 mil på full tank och har rent vatten som enda utsläpp.

Ompröva inställningen

Vi har alltså tillgång till en teknik med enorm potential, inte minst för transportsektorn som står för lejonparten av våra skadliga utsläpp. Men år 2010 valde svenska myndigheter att göra vätgas till ett bevakningsområde istället för att aktivt satsa på det.

Vi anser att det är hög tid att ompröva denna inställning. En utbyggnad av infrastruktur för vätgas skulle ge stora vinster för både klimat, folkhälsa och på sikt även ekonomiskt.

Ger inhemsk drivmedelsproduktion

Vätgas som drivmedel kan enkelt framställas lokalt och regionalt. Eftersom vätgas kan produceras av förnybar el, biogas eller biomassa öppnas stora möjligheter upp för inhemsk drivmedelsproduktion.

Förbättrar folkhälsan

Bilar som tankar och kör på vätgas är också helt fria från skadliga emissioner och partiklar. Enda utsläppet är ren vattenånga.

I dag har vi ett kritiskt hälsoläge där omkring 7 600 svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Partiklar och gaser som finns i luften orsakar hjärtinfarkt, stroke, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kol) och luftvägsinfektion. Ökad användning av bränslecellsfordon skulle bidra till att färre svenskar dör av dålig luft.

Nya jobb och nya affärer

Sverige har en stark tradition av export inom teknik och systemkunnande. Behovet av en ny infrastruktur kommer innebära stora möjligheter vad gäller nya arbetstillfällen och affärsmodeller.

I dag finns fler än 100 verksamma aktörer i Sverige inom området vätgas och bränsleceller. De omfattar allt från mindre företag med hög, internationellt erkänd kompetens till större industriföretag och aktörer som ligger långt fram inom forskning och utveckling från materialkunskap till kompletta system.

Sektorn rusar

I Sverige skulle vi år 2020 kunnat skapa runt 5 000 nya arbetstillfällen om vi drivit en aktiv politik från år 2010. Vi missar fortsatt runt 500 nya arbetstillfällen varje år – jobb som istället hamnar i EU-länder med en mer aktiv politik eller i Asien där utvecklingen inom sektorn rusar.

Två uppmaningar till regeringen

Vi uppmanar därför vår regering att ändra sin passiva hållning till vätgas inom transport och istället låta oss ta del av de enorma möjligheter för både klimat, folkhälsa och arbetstillfällen som ligger för oss:

  • Sätt upp en nationell strategi för vätgas. Det kommer ge Sverige ökade möjligheter att ta del av de EU-medel som avsatts till flera olika program. Som exempel kan nämnas FCH-JU som givits 1,8 miljarder euro. Dessa program har redan börjat att finansiera infrastrukturutbyggnaden i EU-länder med aktiv politik inom området.
  • Skapa ett stödprogram på 300 miljoner kronor öronmärkta för vätgas. Det kommer ge Sverige 30 tankstationer. Ett antal som skulle innebära en kritisk massa för en initial infrastruktur.

Förr eller senare måste vi bygga en fungerande infrastruktur för fossilfria drivmedel. Att satsa nu på vätgas och bränsleceller är något vi alla skulle vinna på.

Björn Aronsson
Verksamhetsledare
Vätgas Sverige

2019-07-01T08:46:21+00:002019-07-01|Debatt, Vätgas Sverige|