//Vätgas Sverige i Almedalen

Vätgas Sverige i Almedalen


Välkommen till Glassmagasinet i Visby och årets upplaga av Arena för vätgas och bränsleceller. Under två dagar bjuder vi på ett fullmatat program där vi tillsammans lyfter hinder och möjligheter i vår bransch för nya jobb, utveckling av hållbara livsmiljöer och svenska exportmöjligheter.

Vätgas kan svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa år 2050 och för 5,4 miljoner arbetstillfällen. Tillsammans med bränsleceller kommer vätgas utgöra en nyckelteknologi för att tackla kommande energiutmaningar. Det finns med andra ord mycket att ta i och vi räknar med spännande dagar tillsammans i Visby.

Till denna arena välkomnar vi dig som är intresserad av en fossilfri transportsektor samt representanter från myndigheter, näringsliv, kommuner och regioner.

Vi ses i Almedalen!

Arena för vätgas och bränsleceller arrangeras av Vätgas Sverige i samarbete med Cell Impact, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, Nordic Hydrogen Corridor och PowerCell.

PROGRAM MÅNDAG 1 JULI

Kl 13:00-13:45, 1/7

Vem äger energin 2030 – elbolagen, industrin eller du själv?

Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta energiförsörjningssystem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas. Men är det elbolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver?

Öppna programpunkt

Kl 14:00-14:45, 1/7

Från bad boy till guldgosse – så kan fartygen bli klimatförebilder

Sjöfart är det transportslag som står för den största potten utsläpp av växthusgaser. Men nu pågår projekt för att elektrifiera sjöfarten och skydda känsliga kustområden. Vilken roll kan vätgas fylla i den maritima sektorn? Vilka regelverk krävs för att möjliggöra integrerade bränslecellssystem i sjöfart?

Öppna programpunkt

Kl 15:00-15:45, 1/7

Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi?

Värme och kyla förbrukar stora mängder energi och står idag för 20 procent av den totala energikonsumtionen. För att möta utvecklingen krävs en snar energirationalisering av byggnader. Vilka krav kommer ställas på branschen? Vilken roll kan förnybar energi ta? Kan vätgas bli det verktyg som gör bostäder och verksamheter självhushållande med energi?

Öppna programpunkt

Kl 16:00-16:45, 1/7

Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Efterfrågan på el ökar snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. I takt med elektrifieringen ökar också samhällets sårbarhet vid strömbortfall; kommunikationer, drivmedel, vår betalningsförmåga och tillgång till mat och rent vatten drabbas på kort tid. Hur kan svenska kommuner bygga ut sin lokala industri och samtidigt klara av energiförsörjningen?

Öppna programpunkt

Kl 17:00-17:30, 1/7

HETA STOLEN: Hur boostar vi omställningen till fossilfritt?

Vi sätter på luppen på en dagsfärsk samhällsfråga som rör näringslivsutveckling och omställningen till fossilfritt.

Öppna programpunkt

PROGRAM TISDAG 2 JULI


Kl 09:00-09:45, 2/7

Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer?

Hälsoeffekterna av luftföroreningar beräknas kosta samhället cirka 70 miljarder varje år. Samtidigt ökar behoven av service och infrastruktur när allt fler människor flyttar in till städerna. Vad händer när bussar och transporter måste vara emissionsfria och vad kräver det av oss som bor och verkar i staden? Vilka styrmedel krävs och hur stöttar vi industrierna som ska göra det möjligt?

Öppna programpunkt

Kl 10:00-10:45, 2/7

Kan förnybara källor ersätta kärnkraften?

2045 beräknas Sveriges kärnkraft vara utfasad. Till dess behöver en trygg elförsörjning som kan leverera stora mängder energi över lång tid vara på plats. Vad krävs för att förnybara energikällor ska klara av svensk elförsörjning? Hur kommer energimixen mellan sol-, vind-, vatten- och bioenergi se ut?

Öppna programpunkt

Kl 11:00-11:45, 2/7

Klimatbarometern: Hur kan svenska skolor stötta klimataktivism?

Krav om politiska åtgärder för ett hållbart klimat drivs framförallt av barn och unga. Vilka är nästa generations perspektiv på utmaningarna som ligger framför oss, vad kräver de av oss idag och hur kan svenska skolor och familjer stötta de ungas kamp för klimatet?

Öppna programpunkt

2019-06-27T07:56:21+00:002019-06-27|Almedalen|