//Säkra fordon med vätgas

Säkra fordon med vätgas

Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad om vätgas och säkerhet och lär dig mer om hur Sveriges mest vanliga industrigas fungerar och hanteras.

Ladda ner faktablad

Download Factsheet

Vätgas hanteras och används dagligen i ofantligt många delar av vårt samhälle. Det är faktiskt den mest vanliga industrigasen vi har idag. Och i ungefär femtio år har industrin hanterat enorma mängder vätgas och utvecklat arbetssätt för att producera, lagra, transportera och använda vätgas på ett säkert sätt.

Vätgas är lättantändligt, men eftersom vätgas är det lättaste elementet i universum så försvinner gasen snabbt upp i atmosfären. Tiden då vätgas skulle kunna brinna är därför väldigt kort.

Som trycksatt gas behöver hanteringen av vätgas ske efter klara riktlinjer, precis som det gäller för alla andra bränslen. På många sätt är vätgas till och med ett säkrare bränsle än de drivmedel som används i konventionella fordon. Fossilbaserade bränslen tenderar att spridas i vätskeform, när de brinner skapas het aska och strålningshetta. Med vätgas är det tvärtom. Skulle vätgas antändas skapas ingen het aska och väldigt lite strålningshetta. Tack vare vätgasens höga energidensitet och bränslecellens höga verkningsgrad så behöver en bränslecellsbil bara en tredjedel av den energimängd som ett traditionellt fordon med förbränningsmotor kräver.

Här kan du läsa mer om vägas och säkerhet.

2019-06-18T14:41:13+00:002019-06-18|Vätgas Sverige|