//Uppdatering kring incidenten i Norge

Uppdatering kring incidenten i Norge

Här kan du följa uppdateringar kring incidenten på vätgastankstationen i Kjørbo, Norge.
Senast uppdaterad 30 juni.

Vad har hänt?

Den 10 juni kl 17:40 inträffade en incident med brandutveckling på vätgastankstationen i Kjørbo, Norge. Branden var under kontroll strax efter kl 20:00 samma dag.

Vad har INTE hänt?

Ingen enhet exploderade.

Inga allvarliga skador har rapporterats. Enligt den norska polisen behandlas två personer för lindrigare skador till följd av airbags som lösts ut i en bil som befann sig i närheten.

Vad orsakade incidenten?

NEL arbetar intensivt för att identifiera vad som ligger bakom. Expertis befinner sig på plats och tar aktiv del i att hjälpa utredningen framåt. NEL har även engagerat konsulter inom explosion- och brandsäkerhet från Gexon.

Den preliminära undersökningen från Gexcon visar att incidenten startade med ett vätgasläckage från ett högtryckslager och att vätgasen sedan antändes. Det orsakade en tryckvåg.

Uppdaterat: Källan till läckaget har identifierats till ett monteringsfel av ett fäste till en enhet till en högtryckstank. Det ledde till ett läckage av vätgas, som blandades med luft och antändes. Undersökningen fortsätter för att finna källan till vad som antände den läckta vätgasen.

Vätgaslagren under lågt tryck var varken källa till läckaget eller orsakade antändningen. Ingen tank gick sönder i incidenten.

Varför har NEL stängt sina vätgastankstationer?

Som en säkerhetsåtgärd har NEL rekommenderat sina kunder till stationer inom samma produktfamilj till tillfälligt standby-läge till dess olycksorsaken har identifierats. Det inkluderar stationer både i Europa och i USA på totalt 10 platser. En del operatörer har också oberoende beslutat att ställa sina stationer i standby som en ytterligare säkerhetsåtgärd.

Vilka har varit biltillverkarnas reaktioner?

Vissa medier har rapporterat att Hyundai och Toyota avbrutit försäljningen. Hydrogen Europe har varit i kontakt med bilföretagen som rapporterat följande:

  • Toyota Norge betonar att försäljningen inte stoppats, men att leveranser för tillfället har skjutits upp. ”Toyota Norway has temporarily suspended Mirai deliveries as refuelling is currently not possible in the country. Toyota Norway will support any inconvenienced Mirai owner with the loan of another vehicle should they need it.” är det officiella uttalandet från Toyota.
  • Hyundai har intagit liknande position som Toyota.
Kommentarer:

Vätgas är lättantändligt och ska hanteras med varsamhet. Samma gäller för bensin, diesel och naturgas. Vid korrekt hantering är vätgas minst lika säkert som andra drivmedel, bara mindre giftigt, och en viktig komponent för att nå våra klimatmål. Nu behöver vätgassektorn arbeta ännu hårdare med sina redan höga säkerhetsstandards.

För mer information och status, klicka här för att komma till NELs information.

Texten uppdateras i takt med att ny information inkommer.

2019-06-30T11:09:17+00:002019-06-13|Tankstationer|