//Årsmöte för Vätgas Sverige

Årsmöte för Vätgas Sverige

Vätgas Sveriges föreningsstämma den 11 juni går av stapeln samtidigt som stora händelser sker inom vätgas och bränslecellsområdet.

– Två veckor innan valet förra året talar sex av åtta partier om vätgas. I Europa pekas vätgas ut som särskilt viktigt för att nå ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och anges som ett prioriterat område inom IPCEI. Det innebär att pengar viks inom EU till detta område, vilket kommer vara mycket positivt för kommande projekt., säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Sweco stod värd för årets föreningsstämma, Anders Lundell valdes om till ordförande.

På fordonssidan är bland annat 1000 bussar på gång i Europa, Norge har bokat upp sig för 1000 lastbilar och 27 nya bränslecellståg från Alstom är beställda till Tyskland. Det är helt klart högtryck som gäller inom tunga fordon.

– Hyundai har en lastbilsmodell klar för Europa. Schweiz har redan beställt 1600 stycken och räknar med en besparing på 60 000 Euro årligen per lastbil jämfört med en dieselvariant. Det är ingen dålig affär, säger Björn Aronsson.

– Utmaningen är tuff men möjligheterna är fantastiska, säger Anders Lundell, ordförande Vätgas Sverige.

Under föreningsstämman framlades Vätgas Sveriges årsredovisning för 2018, som för medlemmar finns att ta del av här. Till styrelseledamöter för Vätgas Sverige valdes från offentlig sektor Anders Lundell, Jonas Johansson, Thomas Wågberg, Leif Österling och Anna Alexandersson, samt från privat sektor Andreas Bodén, Helena Tillborg, Daniel Roos, Maria Brolin och Ulf Troedsson.

2019-06-11T17:18:13+00:002019-06-11|Vätgas Sverige|