//Mariestad blir först i världen med solcellsdriven tankstation off-grid

Mariestad blir först i världen med solcellsdriven tankstation off-grid

Världens första solcellsdrivna vätgastankstation öppnar snart i Mariestad.

Många talar om framtidens fossilfria samhälle med högteknologiska off grid-lösningar för självförsörjande energisystem, minskad sårbarhet, ökad IT-säkerhet, med en trogen leverantör som levererar varje dag – solen. Mariestads kommun går från ord till handling och blir nästa vecka först i världen med att öppna en off-grid soldriven vätgastankstation.

– Att en förhållandevis liten kommun som Mariestad har lyckats etablera världens första anläggning för soldriven vätgasproduktion beror på en kombination av visionärt kommunalt ledarskap, politisk enighet, mod, handlingskraft med en tydlig målsättning att skapa nya arbetstillfällen, säger utvecklingsstrateg Susanné Wallner.

Utöver den solcellsdrivna vätgastankstationen som byggts tillsammans med det kommunala elbolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy pågår flera satsningar och projekt inom ramen för ElectriVillage. Nästa steg är byggnationen av en ny förskola med soldriven vätgas.

Klockan 13.00 den 28 maj invigs vätgastankstationen på Sörgårdsvägen 1 i Mariestad ute vid E20. För att lyfta frågan nationellt och hur påskynda en omställningsplan arrangeras även ett seminarium i samband med invigningen.

– Vi hoppas att vårt exempel kommer visa på att vi kan skala upp off-grid fossilfria mikronätslösningar i hela landet och även bistå till framgångsrik svensk industriutveckling och miljöteknikexport, säger Johan Abrahamsson (m), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

2019-05-23T08:58:03+00:002019-05-23|Tankstationer|