/, Vätgas Sverige/”Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning”

”Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning”

Regeringen har nu drygt tre år på sig att skapa förutsättningar för att nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. På årets upplaga av Ekotransport stod de steg som tagits och vad som väntar runt hörnet i fokus.
– Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp).

På temat ”Små men flest – kommunerna under 50 000 invånare som visar vägen” presenterade Vätgas Sveriges ordförande Anders Lundell arbetet mot fossiloberoende i Sandvikens kommun.

I Sandvikens kommun har man inom konceptet Sandviken Pure Power lyckats halvera den totala årskörsträckan. Här finns en elväg, tankstation för vätgas och hundratalet laddpunkter.

– I vår relativt lilla kommun har vi en tredjedel av Sveriges totala vätgasbilsflotta. Nästa steg för oss blir att kommersialisera och elektrifiera tunga transporter. Vi ska bygga ut 204 laddpunkter utöver de vi redan har, sa Anders Lundell.

Sandviken har en lång tradition inom tung industri och här ligger också Sveriges näst största industriområde. Möjligheten att tillhandahålla förnybar el och göra sig oberoende av importerade energislag ser Anders Lundell som en viktig del i kommunens fortsatta näringsutveckling.

– Det är inte bara en utmaning att nå klimatmål, det är hållbar affärsutveckling. För oss har det bland annat lett till att vi får en etablering av Microsoft i vårt område.

Anders Lundell vill med exemplet Sandviken locka fler kommuner att kicka igång sin resa. Bara genom att starta kommer i snabb takt många positiva synergier följa.

– Vår växling mot fossiloberende går väldigt fort, sa Anders Lundell.

Ekotransport arrangeras av Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet

Anders Lundell, ordförande Vätgas Sverige

Vid Vätgas Sveriges monter

Ekotransport 2019

2019-05-09T10:56:52+00:002019-05-09|Fossilfri, Vätgas Sverige|