//Nätverksträff i Sandviken

Nätverksträff i Sandviken

Satsningen på Sandviken Pure Power där näringsliv, forskningsvärlden och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter har gett stort genomslag i Region Gävleborg. Här finns en vätgastankstation för bilar, bussar och lastbilar, världens första elväg och hundratalet laddplatser för elbil.

Nätverksträffen startade inne i Högbo Brukshotell och avslutades med provkörning av elfordon.

Under Vätgas Sveriges nätverksträff berättar Anders Lundell, EU-Strateg och verksamhetsutvecklare för Sandvikens kommun samt ordförande för Vätgas Sverige om hur satsningen på vätgas och elektrifiering inneburit positiva förändringar både socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

– Vi har haft elva ministrar här på besök. Det arbete vi gör ökar omvärldens intresse för vår region och driver på utvecklingen av vårt lokala näringsliv. Dessutom kan vi exportera det här kunnandet, säger han.

Anna Douglas, processledare Materialteknologi och hållbar produktion i Region Gävleborg, presenterar rapporten Shifting emissons into reverse gear – Priorities for decarbonizing transport som du kan läsa här.

– Vi behöver öka hastigheten på vår omställning till fossilfritt. Genom att agera skapar vi förutsättningar både för oss själva och för näringsliv, samhälle och miljö, säger Anna Douglas.

Åse Bye, affärsområdeschef stationärt, PowerCell, pekar på hur utvecklingen nu går undan i Asien.

– I Kina ställer man om och där går det rasande snabbt. Vi behöver nu rätt teknik till rätt fordon, all elektrifiering behövs, säger hon.

PowerCell har tillsammans med Scania och Renova och JOAB inlett ett gemensamt projekt för att ta fram en elektrifierad sopbil där både framdrivning och driften av sopaggregatet sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller. Tekniken möjliggöra att elfordon med tung last kan köra inne i stadskärnan helt utan skadliga utsläpp.

– Publika transporter och tung trafik i längre distanser är andra exempel på när det kan vara smart att köra med bränsleceller. Räckvidden är lång och det tar tre till tio minuter att tanka, beroende på hur mycket man ska ha, säger Åse Bye.

Kerstin Almén (s) kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen intervjuas.

Toyota Mirai var en av bränslecellsbilarna på plats.

Jan Thorsson, vd Vårgårda Bostäder i den emissionsfria bilutställningen.

Ellastbilen POWEL med trailer fanns på plats tillsammans med rutinerade ellastbilschauffören Hans Eriksson.

Åse Bye, affärsområdeschef stationärt, PowerCell, testar alternativa elfordon.

Presentationer

Här kan du ladda ner de presentationer som hölls under nätverksträffen.

Samverkan för hållbara utsläppsfria transporter och förnybar energi – Sandviken Pure Power

Anders Lundell
Ordförande Vätgas Sverige

To pursue, systematically, the elimination of the environmental impact of personal transport

Hugo Spowers
CEO Riversimple

Shifting emissions into reverse gear, Priorities for decarbonising transport

Anna Douglas
Region Gävleborg

Vätgassamhällets delar

Björn Aronsson och Charlotte Askari
Vätgas Sverige

Shifting emissions into reverse gear, Priorities for decarbonising transport

Åse Bye
Powercell Sweden

“Bilist och mobilist” påskynda omställningen med bibehållen rörlighet

Jesper Johansson
Gröna bilister

2019-05-23T11:43:15+00:002019-05-02|Vätgas Sverige|