/, Forskning och utveckling, Vätgas Sverige/Samarbete mellan kreatörer och industri för nya innovationer

Samarbete mellan kreatörer och industri för nya innovationer

Kreatörer och industri ges möjlighet att mötas i en innovationsprocess inom projektet NOTS, ett samarbete mellan partners i Sverige, Lettland och Estland. Tillsammans ska de skapa nya idéer till hur vätgas kan användas i applikationer runt om i samhället. I Riga hölls i veckan den första workshopen.

Projektet NOTS kommer testa och utveckla en metod för att skapa kreativa möten mellan industri och kreatörer inom Östersjöregionen. Metoden som används baseras på en innovationsprocess utvecklad som verktyg för gränsöverskridande samarbeten, som nu vidareutvecklas för att resultera i en praktiskt applicerbar metod för att öka förståelse för möjligheterna med vätgas som energibärare.

Inom NOTS ska metoden testas för att skapa nätverk över landsgränser inom sektorn grön energi, ge innovatörer och finansiärer möjligheter att träffas och genom seminarier och workshops ge förutsättningar för utveckling av nya produkter, tjänster och samarbeten.

Är du intresserad av att veta mer om projektet? Kontakta Charlotte Carlmark, EU Coach Vätgas Sverige här.