//Reformering till vätgas – så funkar det!

Reformering till vätgas – så funkar det!

I Vätgas Sveriges faktabank hittar du stort och smått om vätgas, varför inte friska upp kunskaperna om verkningsgraden vid reformering av vätgas? En reformer …

  • … gör om ett väterikt bränsle till vätgas
  • … behöver normalt sett renas efter reformering
  • … kräver het ånga
  • … har en verkningsgrad för metan på ca 80 %
  • … har använts länge i industrin

Reformering – så går det till:

CH4 + H2O -> 3H2 + CO
Omvandling av kolmonoxid från ovan till koldioxid och väte (WSG):
CO + H2O -> H2 + CO2

Och här kommer en jämförelse på CO2-utsläpp för biogas direkt i ett ICE-fordon kontra om man reformerar till vätgas och kör i ett bränslecellsfordon:

  • Verkningsgraden för en bränslecellsbuss blir 44 %, jämfört med biogasbussen som antas ha en verkningsgrad på 25 %
  • Verkningsgraden är omvänt proportionell mot koldioxidutsläppen, därför blir koldioxidutsläppen för biogasbussen 44/25= 1.76 dvs 76 % högre.
  • Reformering kan göras renare än förbränning, alltså mindre lokala emissioner

2019-03-07T15:29:17+00:002019-03-07|Vätgas Sverige|