/, Bussar, Elektrifiering, Fossilfri/Nya upphandlingskrav främjar vätgasbuss

Nya upphandlingskrav främjar vätgasbuss

Nya upphandlingskrav på EU-nivå ska främja rena och energieffektiva vägfordon. Om sex år ska en fjärdedel av Sveriges bussar i stadstrafik vara elbussar med bränsleceller eller batterier.

De uppdaterade upphandlingskraven anger också att minst 45 procent av offentligt upphandlade bilar och lätta lastbilar i Sverige ska vara lågutsläppsfordon år 2025. Som lågutsläppsfordon räknas de som släpper ut mindre än 50 gram CO2 per kilometer. År 2030 ska alla vara nollutsläppsfordon.

För offentliga bussar i stadstrafik ställs krav på att nära 25 procent ska vara elbussar med bränsleceller eller batterier. Enligt Svensk Kollektivtrafik omfattar dagens bussflotta omkring 5000 fordon.

Elbussar med bränsleceller som tankas med vätgas har lång räckvidd och snabb tankning vilket gör dem väl lämpade för kollektivtrafik. Enda utsläppet är rent vatten. Räckvidden för bussarna är tillräckligt för att tanka bussarna en gång per dygn, vilket görs när de parkerar för natten eller körs fram på morgonen. Vätgasen kan produceras på plats eller centralt för att sedan distribueras. Eftersom bussar har ett förutsägbart och kontinuerligt körmönster gör det att produktion på plats till exempel med hjälp av vatten och el kan optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.

Tillverkare av vätgasbussar är Solaris, VDL, Daimler, Toyota och Van Hool.

Foto: © Solaris

2019-02-14T15:05:23+00:002019-02-14|Bränslecellsfordon, Bussar, Elektrifiering, Fossilfri|