/, Energilagring, Fossilfri, Rapport/Europeisk guide för omställning till förnybar energi

Europeisk guide för omställning till förnybar energi

Vätgas kan svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa år 2050 och för 5,4 miljoner arbetstillfällen. Det konstaterar nya rapporten Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy Transition från FCH JU.

Rapporten – som bygger på svar från 17 av Europas ledande industriaktörer – beskriver hur en storskalig utrullning av vätgas och bränslecellsteknologi till 2050 skulle kunna se ut och kvantifierar samtidigt de socioekonomiska effekterna.

Studien konstaterar att vätgas kommer vara en nyckelteknologi för att tackla kommande energiutmaningar. För att göra gasnät, transporter och industrier fria från koldioxidutsläpp kommer vätgas i stora kvantiteter att krävas. Elektrifiering och behovet att lagra stora mängder förnybar energi kommer också höja efterfrågan på vätgasteknologi.

Hela rapporten kan du läsa här.

2019-02-12T14:48:27+00:002019-02-12|Elektrifiering, Energilagring, Fossilfri, Rapport|