/, Elektrifiering/Kina flyttar subventioner från batterier till vätgas

Kina flyttar subventioner från batterier till vätgas

Den kinesiska regeringen har i sin senaste femårsplan lyft fram vätgas och bränsleceller som ett prioriterat alternativ för att genom elektrifiering minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid och hälsovådliga ämnen.

De tidigare subventionerna för batteridrivna elfordon kommer att upphöra redan 2020 och istället har den kinesiska regeringen infört stora subventioner för fordon som elektrifierats med hjälp av vätgas och bränsleceller.

Subventionerna införs för både personbilar och tunga fordon som lastbilar och bussar. För en tung lastbil som drivs med vätgas och bränsleceller kan subventionerna uppgå till så mycket som 1 miljon svenska kronor.

Den ökade efterfrågan på vätgasdrift märks bland annat hos svenska PowerCell. Bolaget fick nyligen en order på sitt bränslecellssystem MS-30 från en global underleverantör som kommer att montera systemen som räckviddsförlängare i fordon för tester i Kina.

Bränslecellssystemet MS-30 har utvecklats särskilt för användning som räckviddsförlängare. Elektrifierade fordon som använder bränsleceller som räckviddsförlängare får sin huvudsakliga energi från batteripaket men kan använda bränslecellssystemet för att tillföra batterierna mer energi under körning. Fordonen får därmed längre räckvidd än om de bara skulle ha körts på den energi som från början finns laddad i batterierna.

– I Kinas miljonstäder kommer det varken att gå att sätta upp tillräckligt många laddstolpar eller att finnas tillräcklig kapacitet i elnäten för att en massiv elektrifiering med hjälp av batterier skall kunna vara ett reellt alternativ. Det här är en ståndpunkt som kommit att delas av allt fler fordonstillverkarna som också inser att för massbilism och tunga transporter är vätgas och bränsleceller idag ett betydligt bättre alternativ än batterier, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Foto: © 2009 Jakob Montrasio (CC-BY). Changsha, Hunanprovinsen, Kina.

2019-02-08T08:47:49+00:002019-02-08|Bränslecellsfordon, Elektrifiering|