Så var vätgasåret 2018

Tillhör du skaran som tycker att 2018 redan känns avlägset? Raphael Schoentgen, tidigare ordförande för Hydrogen Europe, hjälper dig att samla tankarna med en sammanfattning av vätgasåret 2018.

Schoentgen blickar tillbaka mot ett 2018 där flera nya projekt med ett nätverk av grön vätgas tagit form, där vätgas tillförs gasledningar och används som energilager, med mål att göra miljoner av hem, tusentals kommersiella byggnader och tiotalet industrietableringar fria från koldioxidutsläpp.

I tillbakablicken tas större händelser upp som etablering av vätgasstationer med grön vätgas i Europa (all den vätgas som tankas i Norden är redan idag producerad av förnybar energi), nya modeller av bränslecellsbilar, den hastiga ökningen av antalet arbetsmaskiner, bussar, lastbilar och marina applikationer, världspremiären för kommersiell tågtrafik driven av vätgas och inte minst nylanserade projekt för vätgasflyg.

Hela spaningen kan du ta del av här.