/, Blue Move, Elektrifiering/Bättre luft med klimatsmarta arbetsmaskiner

Bättre luft med klimatsmarta arbetsmaskiner

Nollemissionsfordon och utsläppsfria arbetsmaskiner inom verksamheter för anläggning, logistik och gruvor efterfrågas i allt högre grad.

Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och bränsleceller istället för förbränningsmotorer kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan minskas. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket ger en förbättrad arbets- och närmiljö.

I projektet Blue Move genomfördes därför en behovsstudie och teknikkartläggning av arbetsmaskiner med rekommendationer för fortsatt utveckling eller inköp av arbetsfordon med nollemissionsteknik.

– För utsläppsfria arbetsmaskiner och eldrivna verktyg är det idag främst batteridrift som gäller, men en lösning med bränsleceller kan vara ett alternativ för de större tillämpningarna. Det experimenteras med vätgas som energibärare och steget från en elektrifierad produkt med batteri till bränslecell är inte så långt som från förbränningsmotor till eldrift, säger Anna Cornander, projektledare på RISE Säkerhet & transport/Elektronik.

Intresset från deltagande kommuner blev så stort att arbetet påbörjades med att ta fram en avsiktsförklaring där kommuner kan skriva under på att de vill köpa in emissionsfria arbetsfordon.

Föreningen Tunga fordon inom RISE samlar världsledande tillverkare inom skogsmaskiner, tung materialhantering och anläggningsmaskiner. Karin Nilsson är verksamhetschef.

– Vi har visat på den kundkraft som finns. Kommuner är en stor kundgrupp med högt satta miljömål och för att ställa om till emissionsfri drift behöver inte bara bilar bytas ut, utan varenda gräsklippare, snöslunga, häcksax och alla andra bränsledrivna redskap. Det finns med andra ord en stor potential för tillverkarna, säger Karin Nilsson.

Intresset för utsläppsfria byggarbetsplatser i Norge har lett till att flera av partners i Blue Move-projektet nu samlats för att se på hur man rent konkret kan bidra till såväl kravställande som upphandling och utveckling av system för nollemissionsfordon på byggarbetsplatser.

Här kan du läsa mer om projektet Blue Move.

Foto: © 2017 davidd (CC-BY).

2019-01-23T12:59:05+00:002019-01-18|Affärsmodeller, Blue Move, Elektrifiering|