/, Vätgas Sverige/”Förnybara energilösningar får lokalt näringsliv att växa”

”Förnybara energilösningar får lokalt näringsliv att växa”

Efter en karriär inom svenska försvaret, bakgrund som egenföretagare och ett livslångt engagemang för föreningsliv och natur arbetar Anders Lundell idag som EU-Strateg och verksamhetsutvecklare för Sandvikens kommun. Sedan slutet av sommaren 2018 är han också ordförande i Vätgas Sverige.

– Vi ska inte ställa förnybara energilösningar mot varandra, utan fokusera på hur vi kan hitta lösningar som inte bränner fossila bränslen. Vi behöver en snabb omställning både vad gäller elektrifiering av transporter och förnybara energisystem för bostäder och industrier, säger Anders Lundell.

I Sandvikens kommun där Anders Lundell är verksam pågår just nu ett stort omställningsarbete mot förnybara energilösningar inom bland annat transport, framförallt tunga transporter och personbilar. En vätgastankstation försörjer regionens 13 bränslecellsbilar med vätgas och för batteribilar finns en väl utbyggd laddningsinfrastruktur.

I Sandviken testas också världens första elväg i befintligt vägnät. Demonstrationssträckan på två kilometer ligger på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Två lastbilar kommer under två års tid att köra här för att se hur väl anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

– En viktig framgångsfaktor i vårt arbete är att vi lyckats få till samverkan mellan privat och offentlig sektor där vi fokuserar på det gemensamma värdet. Hållbarhetsfrågor är viktigt för vår planets klimat men det kan också driva vårt lokala näringsliv, säger Anders Lundell.

Historiskt domineras Sandviken av en stor stålindustri. Genom att aktivt jobba på sitt renommé som arbetsmarknadsregion för hållbara energilösningar har nyetableringarna inte låtit vänta på sig. Bland annat har en ny industri inom solceller växt fram och företag som etablerat sig inom till exempel byggen av flerfamiljshus där trä används istället för betong.

– Här måste initiativet komma från det offentliga som behöver skapa en bra grund med tydliga mål på hur och när vi ska nå fossilfritt. Då kan man tillsammans med den privata sektorn bygga varumärket som arbetsmarknadsregion. Det i sin tur underlättar för vår lokala industri att rekrytera högutbildad personal, säger han.

Anders Lundell är mannen som även privat lever som han lär. Hans familj delar på en elbil, samåker och väljer kollektivt. Vi kan alla göra de första medvetna stegen som bidrar en bättre miljö. Allt från att tänka på hur och vad vi konsumerar till hur vi reser.

– Vi måste våga ta förändringarna. Vi kan göra det och vi ska berätta för alla att det går.

2018-12-20T11:13:01+00:002018-12-13|Affärsmodeller, Vätgas Sverige|