/, Elektrifiering/Emissionfritt och minskat buller med bränslecellsdriven sopbil

Emissionfritt och minskat buller med bränslecellsdriven sopbil

PowerCell har tillsammans med Scania och Renova och JOAB inlett ett gemensamt projekt för att ta fram en elektrifierad sopbil där både framdrivning och driften av sopaggregatet sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.

renovaSopbilen kommer att användas av Renova i Göteborg och Energimyndigheten har beviljat statliga bidrag för projektet.

– Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan vi elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd och med en tankningstid som inte skiljer sig nämnvärt från fossildrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell.

Till stöd för projektet har de fyra företagen gemensamt ansökt om och fått bidrag av Energimyndigheten inom ramen för programmet FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som gemensamt finansierar forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet som omfattar utveckling, byggnation och drift av själva bilen som beräknas levereras i slutet av 2019/början av 2020.

Sopbilar körs ofta nära bostäder och under tidiga morgnar och är därför extra intressanta att elektrifiera eftersom eldriften leder till både minskat buller och minskade utsläpp. Renova och andra renhållningsföretag har gjort försök med elektriska sopbilar tidigare men detta är första gången som en elektrifiering kommer att ske med hjälp av bränsleceller.

Bild: © 2018 Renova

2018-12-20T11:13:01+00:002018-12-10|Bränslecellsfordon, Elektrifiering|