/, Produktion/Syrgas blir ny affär för ö-företagare

Syrgas blir ny affär för ö-företagare

På Orkneyöarna, Skottland, undersöks nu hur produktionskostnaden för grön vätgas kan reduceras genom att lokala företagare köper den syrgas som uppstår som biprodukt i elektrolysprocessen.

The European Marine Energy Centre, en testbädd för marin energiteknologi, är sedan 2017 igång med att producera vätgas via elektrolys med el från förnybar vindenergi. I ett projekt tillsammans med Zero Waste Scotland ska man nu hitta nya användningsområden för syrgasen med avsikt att utveckla en mer cirkulär affärsmodell för den lokalt producerade vätgasen.

Syrgas används inom en mängd näringar som lantbruk, sjukvård och i industriprocesser som svetsning. Orkneyöarna är idag beroende av syrgasimport från fastlandet. Inom det nya projektet ska lokala företagare som har verksamheter inom bland annat havsodlingar, dykning och flygning få ta del av den lokalproducerade syrgasen.

– Det här är ett utmärkt tillfälle för att addera ytterligare värden till produktionen av grön vätgas. Genom att utforska nya marknader för syrgasen kan vi skapa innovativa, lokala affärsmöjligheter samtidigt som vi hjälper till att få ner den totala produktionskostnaden, säger Scott Bryant, Affärsområdeschef för Energi och Infrastruktur på Zero Waste Scotland.

Bild: © 2018 The European Marine Energy Centre (EMEC)

2018-12-06T14:09:01+00:002018-12-06|Affärsmodeller, Produktion|