//Toyota Mirai blir taxibil

Toyota Mirai blir taxibil

TaxiKurir är det första taxibolaget i Sverige som tar ut två stycken Toyota Mirai vätgasbilar som taxi – med vatten som enda utsläpp. Taxibilarna kommer att köras i Stockholmsregionen.

– Nu åker våra kunder med minimal miljöpåverkan och Taxi Kurir maximerar nyttjandegraden, säger Magnus Klintbäck VD Cabonline Stockholm där TaxiKurir ingår.

Bränslecellsbilen är en serietillverkad vätgasdriven elbil. Genom en bränslecell omvandlas vätgas till elektricitet. Resultatet är helt fossilfria transporter med vatten som enda utsläpp. Eftersom bränslecellsbilen tankas med vätgas på endast några minuter kan Taxi Kurir maximera nyttjandegraden av taxibilarna.

Bild: © 2018 TaxiKurir

2018-11-29T14:37:29+00:002018-11-23|Bränslecellsfordon|