/, Vätgas Sverige/Vätgas – ett av politiska styrmedel för att uppnå klimatmål

Vätgas – ett av politiska styrmedel för att uppnå klimatmål

Vätgas pekas ut som ett av de drivmedel som bör få stöd för att Sveriges klimatmål ska kunna nås till 2045. Det är Alliansen (Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) som i ett gemensamt förslag föreslår att ett stöd införs för utbyggnad av infrastrukturen av laddstationer för elbilar och tankstationer för vätgas till bränsleceller.

Förslaget presenteras i ett paket om 15 åtgärder för att minska utsläppen.

– Politiker måste gå före och våga lyfta fram de drivmedel som kan ta oss mot ett fossilfritt Sverige. Med vätgas har vi tillgång till ett bränsle som vi kan producera lokalt av förnybara energikällor och att det nu prioriteras på nationell nivå ser vi som mycket positivt, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

2018-08-15T14:50:45+00:002018-08-15|Fossilfri, Vätgas Sverige|