/, Tankstationer, Vätgas Sverige/Kreativa energisystem ger lokal utveckling

Kreativa energisystem ger lokal utveckling

Hur kan vätgas i olika applikationer bidra till lokal utveckling och förnyelse för näringsliv och samhälle? Och på vilka sätt kan vätgas bidra till industriell förnyelse och nya affärsmöjligheter för lokalt företagande? Sandviken och Mariestad är två av de kommuner där man idag kan tanka vätgas. Under ett frukostmöte på Arena för vätas och bränsleceller delar de med sig om hur de planerat för och nu implementerar innovativa vätgaslösningar för den hållbara staden.

IMG_0259

Ulrika Söderström, utvecklingsstrateg i Mariestads kommun.

Anders Lundell, Sandvikens kommun, lyfter den sociala nyttan av att jobba med en hållbar stad. Mindre utsläpp leder till mindre exponering för hälsoskadliga partiklar. En förändrad planering av samhället minskar också behovet av att äga fordon. Hans mål är nu att inspirera andra kommuner och regioner att se både det sociala, ekonomiska och klimatmässiga värdet i den gröna tillväxten.

– Arbetet ger stor uppmärksamhet. I Sandviken har vi haft besök av nio ministrar och personer från hela världen. De som utvecklar lösningar för fossilfria transporter kommer skapa intresse från omvärlden, som i sin tur skapar förutsättningar för etableringar, ökat företagande och arbetstillfällen.

Investeringar i klimathållbara systemlösningar med solenergi och vätgas kan skapa samhällsutveckling i form av nya affärsmöjligheter för näringslivet, spetsutbildningar inom hållbar energiteknik och nytta för andra samhällsfunktioner. Ett konkret exempel som nämndes är behovet av att kunna tillhandahålla service- och underhållstjänster kopplade till byggnation av energisystemet H2E med solenergi och vätgas i Mariestad.

-Västragötalandsregionen och Sverige som nation skulle kunna göra lokala energisystem till en ny exportvara, säger Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun. Vi ser bara början på en rad positiva effekter som våra satsningar kommer att kunna generera framöver, inte minst när det gäller antalet besökare till Mariestad med anledning av dessa.

Dagens moderator Åse Bye vid branschorganisationen Vätgas Sverige, följde upp med frågan om vad som är kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med Mariestadssatsningarna.

-Den starka drivkraft och det engagemang som finns i det politiska ledarskapet i Mariestad är en absolut förutsättning för att vi kunnat genomföra våra projekt. Att våga satsa utan att ha svar på alla frågor från början är också en styrka, säger Ulrika Söderström, utvecklingsstrateg i Mariestads kommun.

2018-12-20T11:13:03+00:002018-07-05|Almedalen, Tankstationer, Vätgas Sverige|