/, Almedalen, Off-grid, Vätgas Sverige/Vätgas i miljonprogrammen – så funkar det

Vätgas i miljonprogrammen – så funkar det

Miljonprogrammen måste renoveras och behoven är omfattande. Vilka möjligheter finns idag för fastighetsägare? Kan man göra sina fastigheter energisnåla, klimatsmarta och dessutom självförsörjande på el?

grupp

Från vänster: moderator Martina Wettin, Jan Thorsson, Vd, Vårgårda Bostäder, Jonas Johansson, Utvecklingschef, Mariestads kommun, Ulf Eriksson, 1e v ordf regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Hur kan solceller, batterilager, tillverkning av vätgas och bränsleceller för att skapa el och värme bidra till att skapa en utvecklad stadsmiljö som lyfter folkhälsan och ger möjligheter till nya affärsmodeller för bilpooler, personbilsägare med flera?

Jan Thorsson, vd för Vårgårda Bostäder ger under Arena för vätgas och bränsleceller ett kundperspektiv. I Vårgårda stod man inför utmaningen med ett stort underhållsbehov av lägenheter i miljonprogrammen ställt mot behovet av nya lägenheter med rimliga hyror och bra standard.

Lösningen blev en totalrenovering av 118 lägenheter och nyproduktion av ytterligare 54 bostäder fördelat på totalt sex hus på Backgårdsgatan i Vårgårda, där husen får egna energisystem som gör dem självförsörjande på el och redo att tas off grid. Vårgårda Bostäders egna energi- och miljökrav uppnås med råge med ett nytt klimatskal och ett energisystem med solceller, vätgas och bränsleceller för husen.

– Vid en renovering är det ungefär 15 % dyrare att få med energisystem, men värdet på fastigheten ökar med 17%. Så därför har vi ekonomi i byggnaden från dag ett. Man måste vidga sin affärsidé och det är här pengarna finns, säger Jan Thorsson.

Sex likadana huskroppar ingår i projektet med sammanlagt 172 lägenheter. Det första av husen beräknas vara färdigbyggt och redo att tas off grid i november.

2018-12-20T11:13:03+00:002018-07-04|Affärsmodeller, Almedalen, Off-grid, Vätgas Sverige|