/, Vätgas Sverige/Omställning till fossilfritt Gotland

Omställning till fossilfritt Gotland

Vad blir nästa mandatperiods viktigaste frågor som rör näringslivsutvecklingen och omställningen till fossilfritt i svenska kommuner?

Under ett samtal på Arena för vätgas och bränsleceller mellan Isabel Enström (mp), Regionråd, Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland och Åse Bye från Vätgas Sverige berördes några av de kliv Miljöpartiet vill ta om de får fortsätta vid makten efter valet.

– Vi har en målsättning att vi ska vara världsledande inom klimat, och med de förutsättningar som vi har kan vi gå före. Gotland har fantastiska möjligheter när det gäller lösningar för förnybar energi, säger Isabel Enström.

Redan idag finns det mycket teknik och olika lösningar på plats, allt från storskaliga lösningar för el till mindre lösningar med exempelvis solceller på tak.

– Vad vi behöver göra nu är att hitta systemlösningar, säger Isabel Enström.

Enström lyfter att det är lätt att hamna i det vi redan vet och kan, men att vi behöver hitta nya lösningar och gärna tvärvetenskapliga sådana med exempelvis ekologisk ingång.

– Jag tror inte klimatomställningen kan gå för fort. Vi bara måste lösa det. Men så länge vi inte har det precis framför oss så har vi svårt att reagera.  Det är svåra saker att greppa. Här behöver vi hitta lösningar för hur vi gör saker smartare utan att få en klimatpåverkan.

2018-07-13T16:10:54+00:002018-07-04|Almedalen, Vätgas Sverige|