/, Energilagring, Vätgas Sverige/Lokala energisystem för säker elförsörjning

Lokala energisystem för säker elförsörjning

Sverige har en mycket centraliserad elförsörjning, ett av Försvarsberedningen identifierat problem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas.

Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta elförsörjningssystem. Samtidigt förbättras tillgången på förnybar el genom vind- och solenergi. Men är det energibolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver?

Arena för vätgas och bränsleceller pekar Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi ut Sveriges unika potential där vi kan producera vind-, vatten- och biokraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder.

– I Sverige är produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft cirka 35 öre/kWh. För andra förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala är produktionskostnaden; biokraft ca 50 öre/kWh, havsbaserad vindkraft 70 till 90 öre/kWh. Det kan ställas mot produktionskostnaden för ny kärnkraft i Finland och Storbritannien ligger på ca 100 öre/kWh, säger Tomas Hallberg.

Med vätgas kan man spara energi för att sedan använda till elektricitet när man behöver. Tommy Åkesson, Huvudsekreterare, Försvarsberedningen/Regeringskansliet, välkomnar en utveckling mot energisystem där vi blir mer lokalt självförsörjande.

– Vi måste planera utifrån att vi ska klara svåra störningar i samhällets funktionalitet under tre månader. Då räknar vi med att mellan 50 till 80 procent av elen är borta i veckor eller månader, säger Tommy Åkesson.

2018-07-05T12:49:40+00:002018-07-04|Almedalen, Energilagring, Vätgas Sverige|