/, Bränslecellsfordon/Danska förares upplevelse av vätgasbil kartlagd

Danska förares upplevelse av vätgasbil kartlagd

Hur ser förare av elbilar med bränsleceller på sitt val av bil? I en ny rapport från Danska Brintbranchen ligger en rad intervjuer med danska förare av bränslecellsbilar bakom en rapport med fokus på körupplevelse, drivkrafter och hinder.

holst

Michael och Mia Holst med dotter Molly 3 år har varit testfamilj för Honda Clarity under 2017

Rapporten bygger på en rad intervjuer med olika typer av användare som alla använder bränslecellsbilar i sin vardag. I rapporten möter vi bland andra Peter Svanebjerg, borgmästarchaufför i Köpenhamn. Han tillryggalägger många kilometer varje dag och ser på bilen som sitt kontor. För honom är komfort och körupplevelse mycket viktig och han uppskattar känslan av att bilen mjukt glider fram vid körning, den tysta motorn bidrar också positivt till hans arbetsmiljö.

I rapporten ”At køre på brint – et brugerperspektiv på brintbiler” kan du läsa mer om Svanebjergs och andra bilisters upplevelser och erfarenheter.

2018-12-20T11:13:03+00:002018-06-25|Analys, Bränslecellsfordon|