/, Analys, Blue Move, Bränslecellsfordon, Tankstationer, Vätgas Sverige/Mobila vätgastankstationer katalysator för marknadsutveckling

Mobila vätgastankstationer katalysator för marknadsutveckling

I en nypublicerad rapport från Blue Move studeras möjligheten att använda tillfälliga och mobila bensinstationer i Norge och Sverige. Undersökningen ringar in potentialen både vad gäller tekniska aspekter och ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Som mobila stationer avses nyckelfärdiga tankstationer i mindre storlekar, med eller utan egen produktion, som kan leverera minst 2 kg vätgas per dag.

Rapporten visar att ingen av de stationslösningar som erbjuds kommersiellt idag kommer att gå plus, men de är betydligt billigare än permanenta fullskaliga lösningar. Först efter att en tillräckligt stor marknad finns på plats kommer det att vara ekonomiskt fördelaktigt att etablera större vätgastankstationer. Undersökningen visar vidare på att större stationer kommer att ge vinst när marknaden når en viss volym. De mobila stationerna fungerar därför främst som en katalysator för marknadsutveckling.

Vad gäller kvantiteter konstateras i rapporter att stationer som riktar sig till bygg och anläggning eller mot tung transport måste kunna erbjuda mer än 20 kg vätgas per dag, medan stationer som riktar sig mot bilar kan hantera 2-20 kg vätgas per dag beroende på den lokala marknaden.

Bakom projektet the Blue Move for a Green Economy står 18 partners inom näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut från Sverige, Norge och Danmark. Projektet har en budget på 1,4 miljoner Euro och som mål att främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon. Projektet är delfinasierat av EU-fonden Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.