/, Elektrifiering, Maritimt/Trøndelag satsar på utsläppsfri snabbfärja

Trøndelag satsar på utsläppsfri snabbfärja

Trøndelag i Norge ska utveckla en snabbgående färja med nollutsläpp. Kommunen har tecknat avtal med fem konsortier i ett utvecklingsprojekt som ska demonstrera att det är möjligt att ta fram en snabbfärja med hastighet över 30 knop, helt fri från skadliga utsläpp.

De fem konsortierna består av ungefär fem partners vardera från varvsindustri, sjöfart, design, teknik och miljö. Syftet med projektet är att utveckla lösningar för mer klimatvänliga energibärare som vätgas och batteri samt att minska fartygens energiförbrukning.

Färjor som transportmedel har en viktig roll i att binda samman städerna längs Norge kust. Med färja kan restiden mer än halveras mellan till exempel Trondheim och Brekstad. Den stora potentialen för näringslivsutveckling längs med kusten gör att man förväntar sig ett fortsatt ökat transportbehov. Samtidigt är dagens färjeflotta den största källan till emissioner mätt i utsläpp per passagerarkilometer.

2018-05-29T14:13:37+00:002018-05-29|Bränslecellsfordon, Elektrifiering, Maritimt|