/, Energilagring, Fossilfri/Energigas med nya utmaningar

Energigas med nya utmaningar

Vätgas seglar nu upp som ett allt mer efterfrågat fossilfritt alternativt i applikationer för energigas. Peter Rydebrink, VD för göteborgsbasererade företaget Euromekanik, berättar om utmaningarna för gasen med små molekyler och stora möjligheter.

Euromekanik har lång erfarenhet av energigas. Sedan 1974 har de hjälpt kunder inom energigas, ånga och petrokemi, Företaget består idag av 25 personer och fokus ligger på mätning, styrning och effektivisering av system. Tillsammans med Swedegas arbetade de med utbyggnaden av naturgasnätet och har sedan dess hjälpt de flesta svenska företag och användare av energigas.

Vätgas blir nu en allt vanligare komponent i systemen och därmed en del av Euromekaniks applikationer. Många av lösningarna för vätgas är liknande de företaget gjort tidigare men med nya utmaningar.

– Vätgas skiljer sig ganska mycket från andra energigaser. Den har låg densitet per volymenhet och man behöver jobba med högre tryck. Det i kombination med att molekylen är liten gör att täthetsfrågor blir viktigare, säger Peter Rydebrink, VD Euromekanik.

Utvecklingen mot användning av vätgas i systemen är ännu på ett tidigt stadium men intresset för olika lösningar ökar.

– Om tio år tror jag vi kommer jobba med vätgas som energilager i större skala för att lagra vind- och solenergi. En del av vätgasen kommer ledas in i naturgasnätet men huvuddelen kommer gå till att producera el. Jag tror vi kommer se många mindre, lokala lösningar för detta och att vi utvecklar en rad olika applikationer för det, säger Peter Rydebrink.

Den roll vätgasen får i ett framtida energisystem tror Peter Rydebrink kommer bero på kostnadslösningar och hur det politiska klimatet utvecklas.

– Det är först nu som trycket mot fossilfritt kommit på allvar. Om politikerna säger att nu går det inte längre, vi måste ha fossilfritt, då blir kostnaden inte en fråga och då tror jag vätgas har stora möjligheter.

2018-12-20T11:13:03+00:002018-04-26|Affärsmodeller, Energilagring, Fossilfri|