/, Stålbranschen/Höganäs får världsunik anläggning för förnyelsebar vätgas

Höganäs får världsunik anläggning för förnyelsebar vätgas

I juni invigs världens första anläggning för förnyelsebar energigas och grönt koks till järn- och stålindustrin. Anläggningen uppförs i skånska Höganäs av Cortus Energy och Höganäs AB. Tekniken förväntas drastiskt minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin.

Med tekniken WoodRoll skapas förnybar vätgas från lokal biomassa. Den gröna vätgasen produceras genom förgasning av biomassa i en process. Tekniken genererar en energigas som innehåller upp till 60% vätgas. Ur energigasen separeras vätgasen, restgasen skiftas och ytterligare vätgas kan sedan genereras.

Projektet i Högnäs har sitt ursprung i projekt Probiostål som bedrivits sedan 2013. Probiostål är ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid.

Tester och prover med WoodRoll har utförts vid testanläggning i Köping med gott resultat. Sista steget i projekt Probiostål är att uppföra WoodRoll i industriell skala vid Höganäs AB där förnybar energigas och biokoks skall ersätta naturgas och metallurgiskt koks vid framställningen av järnpulver. Efter uppstart av den färdiga anläggningen kommer en rad tester att utföras inom ramen för projekt Probiostål. När tester är avslutade övergår anläggningen till kommersiell drift.

WoodRollanläggningen uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

Anläggningen kommer att ha en effekt (termisk gaseffekt) på 6 MW och baseras på moduler vars storlekar är optimerade för transporter på landsväg. Den färdiga WoodRollanläggningen bygger på en kombination av liggande moduler och fristående utrustning.

2018-04-30T07:04:08+00:002018-04-13|Koldioxidutsläpp, Stålbranschen|