/, Fossilfri, Industri/Svensk processindustri undersöker möjligheter för grön vätgas och elektrobränslen

Svensk processindustri undersöker möjligheter för grön vätgas och elektrobränslen

Svensk massa-, kemi- och pappersindustri startar ett forskningsprojekt med mål att öka produktionen av elektrobränslen som vätgas från förnybar energi. RISE, Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs står bakom studien som stöds av Energimyndigheten.

Sverige har som mål att ha en till hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Målet ska nås genom att främst bygga ut produktionen av sol- och vindkraft, energislag som är väderberoende. Det riskerar att leda till en ojämn tillgång på el och ett elpris som går upp och ner, vilket innebär en utmaning för energikrävande industrier inom exempelvis kemi, massa och papper. Samtidigt har Sverige som mål att kraftigt öka andelen förnybara drivmedel inom fordonsflottan.

Energilagring och elektrobränslen som vätgas som produceras av överskottsel, vatten och koldioxid från befintliga processer, skulle kunna vara en bidragande lösning till bägge utmaningarna. I det nystartade forskningsprojektet ska möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen undersökas.

– Intresset för elektrobränslen har de senaste åren vuxit lavinartat och det finns idag drygt ett fyrtiotal demonstrations- och pilotanläggningar i drift eller under uppbyggnad för konceptet i Europa. Än så länge finns ingen anläggning på plats i Sverige, men intresset för elektrobränslekonceptet är snabbt ökande även här, säger Anna-Karin Jannasch, ledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

2018-03-27T11:25:56+00:002018-03-27|Forskning och utveckling, Fossilfri, Industri|