/, Maritimt/Sjöfart går mot ökad elektrifiering

Sjöfart går mot ökad elektrifiering

Den internationella trenden inom sjöfart går mot elektrifiering med batterier och vätgas, och Sverige är inget undantag. Nyligen presenterades initiativet Electromobility for Shipping med målet att stärka arbetet mot en klimatsmart sjöfartssektor.

För batterier har det tidigare främst handlat om mindre personfärjor som en del i lokaltrafiken, men blicken vänds nu alltmer mot tyngre applikationer som exempelvis bilfärjor i Norge. För bränsleceller har fokus varit bredare och rymt både persontransport i städer, hjälpkraftaggregat (APU) på kryssningsfartyg och för framdrift av tyngre fartyg och bilfärjor.

Användningen av komprimerad vätgas begränsas framförallt av volymen som upptas av tankarna, medan batterifärjor begränsas av vikten, speciellt för snabbfärjor. Ofta är tiden för av- och påstigning mellan turer relativt kort vilket gör laddning till en utmaning. Snabbladdningslösningar utvecklas dock och tankning av vätgas har visat sig fullt möjligt att sköta på kort tid både för trycksatt vätgas och flytande produkt.

Sedan tidigare har Gotlandsbolaget presenterat en vision om att nästa steg i färjetrafiken till och från Gotland efter LNG är vätgas. Kawasaki och Iwatani planerar för global transport av flytande vätgas på liknande sätt som LNG transporteras med fartyg idag, vilket också är ett nödvändigt steg för att kunna gå vidare med bunkring från fartyg till fartyg. Stena Lines fartyg Stena Germanica drivs med metanol i förbränningsmotor, men detta bränsle går även att använda i bränsleceller.

Viktiga drivkrafter till elektrifiering inom sjöfarten är dels de allt strängare direktiven för bland annat svavel, dels behovet av förbättrad luftkvalitet i hamnstäderna.

Valet av bränsle kommer variera med rutt och applikation, men i dagsläget bedrivs de mest intressanta projekten inom sjöfart med förnyelsebara bränslen inom komprimerad vätgas, flytande väte, batteri och metanol.

2018-12-20T11:13:04+00:002018-03-27|Elektrifiering, Maritimt|