/, Bussar/Utsläppsfri kollektivtrafik i Oslo ger miljonbesparingar

Utsläppsfri kollektivtrafik i Oslo ger miljonbesparingar

Om tio år ska kollektivtrafiken i Oslo vara helt utsläppsfri. Den samhällsekonomiska vinsten beräknas till mellan 130 till 240 miljoner norska kronor för förbättrad folkhälsa och minskade utsläpp av klimatgaser.

Ruter, som ansvarar för kollektivtrafiken i Oslo, räknar med att de fordon som används för särskild kollektivtrafik kan vara utsläppsfria redan år 2022, båtarna 2024 och samtliga 1200 bussar som kör åt Ruter år 2028. Sedan tidigare har man flera elbussar med bränsleceller i trafik.

– Våra beräkningar säger att det är ett ambitiöst men realistiskt mål att kollektivtrafiken i huvudstadsområdet ska vara utsläppsfri inom tio år. Vi ska efterfråga och börja använda teknologi som på sikt ger bättre lösningar. Det anser vi kan ske innan 2028, säger Bernt Reitan Jenssen, vd Ruter till Bussmagasinet.

En övergång till utsläppsfri kollektivtrafik år 2020 – 2030 kommer enligt Ruters kalkyler att ge en samhällsekonomisk vinst på mellan 130 och 240 miljoner norska kronor. Då har man räknat in minskade utsläpp av klimatgaser och minskade hälsoproblem.

De utsläppsfria lösningarna ska fasas in i samband med att nya trafikavtal börjar gälla. Ruter kommer också att använda sig av möjligheter till ändringar i befintliga avtal för att påskynda infasningen av elbussar.

2018-12-20T11:13:04+00:002018-03-12|Bränslecellsfordon, Bussar|