/, Fossilfri/Sveriges klimatmål i fara

Sveriges klimatmål i fara

Utsläppen från vägtrafiken minskade med 2 procent under förra året, en otillräcklig siffra för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet behöver utsläppen minska med 8 procent varje år och personbilsflottan förnyas.

Under 2017 minskade växthusgasutsläppen med 260 000 ton enligt beräkningar från Trafikverket. Det är elbilarna som står för minskningen medan bensin- och dieselbilarna ökar utsläppen. Målsättningen är att nytillverkade fossildrivna bilar ska bli mer och mer koldioxidsnåla. Men skillnaden på koldioxidutsläppen mellan nya bilar från 2016 och 2017 var ändå knappt märkbar.

– Det är oroväckande att utsläppsminskningen tillfälligt stannat av. Vi behöver alla göra mycket mer för att minska utsläppen snabbare, inte minst vid nybilsköpen, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

För att Sverige ska nå klimatmålet 2030 måste utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent. Det innebär att det måste ske stora förändringar i samhället och transportsystemet. Städerna behöver byggas tätare och möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykel och gång behöver öka. Dessutom behöver andelen elektrifierade, tysta och utsläppsfria fordon öka.

– Vi behöver en snabb utbyggnad av infrastruktur för icke-fossila alternativ. Sverige kan inte strunta i att presentera en plan för EU-direktivet för alternativa drivmedel, drivmedel som ska förse en fossilfri och helst emissionsfri fordonsflotta. Då uteblir de åtgärder som så väl behövs och vårt samhälle får ta kostnader för ohälsa och miljö på mångmiljardbelopp för bristen på handlingskraft. Konkreta åtgärder krävs från statlig nivå för att vi ska klara av klimatomställningen, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Foto: Stig Nygaard, ”Trafik” © 2005 (CC BY 2.0)

2018-12-20T11:13:04+00:002018-02-26|Elektrifiering, Fossilfri|