//Eltåg med bränsleceller testas i Japan

Eltåg med bränsleceller testas i Japan

Japan står näst på tur efter Tyskland att testa eltåg med bränsleceller. Japan Railways FoU-avdelning RTRI provar nu vätgaståg för den japanska landsbygden.
– Nästa steg är att testa tågen med passagerare, säger RTRIs talesperson.

rtri-fuel-cell

Prototyp av vätgaståg testas i Kokubunji, Tokyo, i augusti 2017.

RTRI (Railway Technical Research Institute) började nyligen testköra vätgasdrivna eltåg. Forskning inom området har här pågått sedan tidigt 2000-tal, men först nu bedöms tekniken som kommersiellt gångbar. Minskade tillverkningskostnader för bränsleceller har varit en viktig bidragande orsak.

Tågen är främst avsedda för områden på landsbygden där järnvägslinjen ännu inte är elektrifierad. Vätgastågen kommer att ersätta de dieseldrivna tåg som nu trafikerar linjerna.

Enligt Japan Railways kommer de nya vätgastågen ge smidigare transporter med minskat underhållsbehov. Eftersom varje tåg själv bär med sig sin energikälla kommer det inte behövas några elledningar över spåren. Ofta är det just underhåll och reparation av elledningarna som orsaker förseningar i tågtrafiken.

2018-12-20T11:13:04+00:002018-02-19|Tåg|