//Nya material ska ge effektivare energisystem

Nya material ska ge effektivare energisystem

Två forskarlag inom vätgas och bränsleceller får dela på 62 miljoner kronor för att tillsammans med industrin ta fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem.

Totalt 300 miljoner delas ut inom Stiftelsen för Strategisk forsknings utlysning Material för energitillämpningar för att stötta utveckling av material för energiomvandling, överföring, lagring eller minskad energianvändning som kan visa hög potential för applikationer i en tidsperiod på 5 till 15 år.

Forskare Carina Lagergrens projekt ”Nya material för effektiv energiomvandling i bränsleceller” tilldelas 34,5 miljoner kronor. Projektet tar fram ett nytt elektrodmaterial för att framställa vätgas ur billiga alkoholer. Processen blir betydligt energisnålare än att utvinna vätgas ur vatten. Vätgasen kan sedan användas i till exempel bränsleceller.

Ann Cornell, KTH, projekt ”Elektrolys för vätgas som energibärare” tilldelas ett bidrag på 27,6 miljoner kronor.

– Denna utlysning kombinerar ett av stiftelsens prioriterade områden, materialvetenskap, med en av våra viktigaste strategiska utmaningar, energiförsörjningen och förbrukningen. Det finns hög akademisk kompetens inom dessa områden i Sverige och även ett mycket starkt näringsliv, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

2018-02-14T10:30:22+00:002018-02-14|Forskning och utveckling|