//Flerfamiljshus i Vårgårda blir självförsörjande på el

Flerfamiljshus i Vårgårda blir självförsörjande på el

Delar av Vårgårdas miljonprogram kommer att bli Sveriges första flerfamiljshus att tas off grid. Kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder har nu inlett arbetet där sex hus kommer bli självförsörjande på el.

Jan_Thorsson

Jan Thorsson, VD för Vårgårda Bostäder

Husen som omfattas av projektet byggdes i mitten av 70-talet och står inför ett omfattande renoveringsbehov. För att möta efterfrågan på fler bostäder i kommunen kombineras nu renoveringen av husen med påbyggnation av ytterligare ett våningsplan.

– Eftersom vi både renoverar och bygger till har vi stora möjligheter att ta ett större grepp om hela byggnadens tekniska system. Husen får samma låga energiförbrukning som om de vore nybyggda, säger Jan Thorsson, VD för Vårgårda Bostäder.

Med så låg förbrukning var steget att bli självförsörjande på el inom räckhåll. Med ett godkänt investeringsstöd för solceller från Länsstyrelsen beslöt sig det kommunala bostadsbolaget för att försöka knäcka koden och göra husen självförsörjande på energi under hela året.

Husen utrustas med solceller på taken och ett batterilager som räcker för fastighetens förbrukning för upp till två dygn.

– Under våren och sommaren kommer vi att ha en stor överproduktion, då tillverkar vi vätgas. På vintern använder vi vätgasen till el och värme till byggnaden med hjälp av bränsleceller, säger Jan Thorsson.

Dagens fjärrvärmesystem kommer att kopplas bort och husen tas off grid för värme och varmvatten. Elen kommer att täcka fastighetens behov för drift av fläktar, hissar och liknande, medan hushållen kommer att ha kvar sina egna elabonnemang.

Jan Thorsson betonar att den pågående ombyggnationen inte ska ses som ett energiexperiment utan som ett byggprojekt bland andra där långsiktig hänsyn tas till energiförsörjning.

– Det här är helt vanliga hus från miljonprogrammet. Här bor vanliga människor på en vanlig ort i Sverige. Vi har gjort en vanlig offentlig upphandling med vanlig byggentreprenad. Så vad vi ser är ett genombrott där den här tekniken verkligen är tillgänglig för alla.

Flerfamiljshusen i Vårgårda blir de första i Sverige att tas off grid. Sex likadana huskroppar ingår i projektet med sammanlagt 172 lägenheter. Det första av husen beräknas vara färdigbyggt och redo att tas off grid i november.

2018-12-20T11:13:05+00:002018-01-30|Off-grid|