/, Bussar/Elbussar med bränsleceller ges premie på 20 procent

Elbussar med bränsleceller ges premie på 20 procent

Elbusspremien utökas från den 1 februari för att få fler elbussar i trafik. Nytt för 2018 är att även elbussar med bränsleceller omfattas av premien. Målet med de ändrade reglerna är att minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller.

Elbusspremien beräknas från den 1 februari till 20% av bussens inköpspris, istället för som tidigare på bussens storlek. Bussar med plats för 15 passagerare och uppåt är berättigade till bidraget.

Elbussar med bränsleceller tankas med vätgas och skapar sedan sin egen elektricitet under färd med hjälp av bränslecellsstackar. Räckvidden är lång och deras enda utsläpp är ren vattenånga.

– Trafiken står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan gällande avgaser och buller. Elbussens fördelar är att den inte ger några lokala utsläpp och att den är tystare än andra bussar, säger Peter Dädeby på Energimyndigheten.

De viktigaste ändringarna när det gäller elbusspremien är att premien nu täcker den faktiska merkostnaden som en elbuss innebär samt att även privata företag kan söka elbusspremien.

– Den tidigare förordningen har haft ett antal begränsningar som bidragit till antalet ansökningar hittills varit få. Med det nya regelverket är förhoppningen att fler söker premien och att fler elbussar därmed sätts i trafik, säger Peter Dädeby.

Elbusspremien omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023.

2018-01-17T14:13:57+00:002018-01-10|Bränslecellsfordon, Bussar|