/, Bussar/Pilotprojekt med vätgasdrivna elbussar i Sandviken

Pilotprojekt med vätgasdrivna elbussar i Sandviken

Som en av de första regionerna i Sverige inleder Region Gävleborg och Sandvikens kommun ett pilotprojekt med bränslecellsbussar. Under 2018 kommer två elbussar med bränsleceller att beställas och planen är att bussarna ska vara i drift 2019/2020.

Regionråd Jan Lahenkorva och kommunalråd Peter Kärnström.

Regionråd Jan Lahenkorva (s) och kommunalråd Peter Kärnström (s).

Bussarna tankas med vätgas och skapar sedan sin egen elektricitet under färd med hjälp av en bränslecellsstack. Deras enda utsläpp är ren vattenånga.

– Faller projektet väl ut kommer vätgasbussar att vara en självklar del av vår breda palett av fossilfri kollektivtrafik, säger Jan Lahenkorva (s), vice ordförande i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd.

Sandviken har sedan ett år tillbaka en tankstation för vätgas, förberedd för tyngre fordon som bussar och lastbilar. Företaget Sandvik som varit drivande i utvecklingen av tankstationen är positiva till satsningen.

– Att Region Gävleborg satsar på bränslecellsdrivna bussar bekräftar Sandviken som en kompetenshub i Sverige för vätgas- och bränslecellsteknologi och bidrar dessutom till renare luft. Som regionens största privata arbetsgivare är det mycket positivt att våra medarbetare kan åka till jobbet utsläppsfritt, säger Mats W Lundberg, hållbarhetsspecialist på Sandvik Materials Technology.

2018-12-20T11:13:07+00:002018-01-09|Bränslecellsfordon, Bussar|