/, Energilagring/Så jobbar Mariestad med vätgas och bränslecellsfordon

Så jobbar Mariestad med vätgas och bränslecellsfordon

Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad arbetar kommunen tillsammans med företag, akademi och myndigheter för att utveckla hållbara transport- och energilösningar. Toyota uppmärksammar Mariestads arbete med vätgas och bränslecellsfordon i en kortfilm som du kan se här.

Test- och demonstrationsplats Mariestad är en långsiktig investering av Mariestads kommun för att utveckla den lokala industrin, skapa nya jobb och bidra till hållbarhetsmål. Rent fysiskt är det en plats för testning av hållbara transport- och energilösningar i skarp miljö. Projekten som bedrivs just nu heter ElectriVillage, HydrogenVillage och LogistikHub.

– Vi arbetar bland annat med att utveckla ett hållbart energisystem. Ambitionen är att Mariestad ska bli självförsörjande på lokalt producerad och förnybar el genom sol och vätgas. Därför investerade vi förra året i Sveriges femte tankstation för vätgas. Vätgasstationen används både för utveckling av energisystemet och för tankning av bränslecellsbilar, berättar Ulrika Lindahl, projektledare för Test- och demonstrationsplats Mariestad.

2017-11-20T12:11:09+00:002017-11-20|Bränslecellsfordon, Energilagring|