Storsatsning på fossilfria godstransporter

Den 1 januari 2018 träder Sveriges nya klimatlag i kraft. För klimatpolitiken gäller då att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 procent till år 2030. Till år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt.

Under 12 år framåt finansierar nu Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. Satsningen kompletteras med ytterligare medel från akademi, näringsliv och annan offentlig verksamhet.

För denna satsning efterlyser Trafikverket ny kunskap och lösningar som ännu inte tillämpas eller finns på marknaden från akademin, näringsliv och offentlig sektor.

Förkommersiell upphandling
Trafikverket bjuder in intresserade konsortier att ge förslag på och beskriva lösningar för ett fossiloberoende godstransportsystem. Myndigheten söker här kunskap från den forskning och utveckling som ska genomföras, men köper inte slutprodukter. Resultatet från utvecklingsarbetet är offentligt och kan tillämpas fritt av Trafikverket eller andra organisationer.

Informationsmöte 20 november 10.00-12.00
Välkommen på informationsmöte om fossilfria godstransporter. 
Ring 010-123 88 88 och ange konferens-id 262815673.

Länk till upphandling >>