//Forskarlag har funnit nytt katalysatormaterial

Forskarlag har funnit nytt katalysatormaterial

Umeå universitet har tillsammans med finska och vietnamesiska forskare på laboratorieskala framgångsrikt testat ett nytt katalysatormaterial för vattenelektrolys.

Materialet är av ett pyrolysbehandlat polymerskum där ytan täcks av koboltoxid. Pyrolysbehandling innebär en kraftig uppvärmning till 900 grader i en syrefri miljö.

Ett bra katalysatormaterial ska ha en stor yta i förhållande till mängden material, vilket minskar materialkostnader och ökar aktiviteten eftersom denna bara sker vid ytans kontakt med vatten. Materialet behöver också effektivt kunna leda ström för att hålla nere de elektriska förlusterna. I testerna visar det nya materialet här betydligt bättre egenskaper än referensmaterialet.

Erik Wiberg, omvärldsanalytiker på Vätgas Sverige tycker att forskningsresultatet är lovande.

– Nästa utmaning blir nu att ta det från laboratorieskala till kommersiell produkt. Hittills i försöken har exempelvis materialet visat på god stabilitet under tio timmar. För att nå kommersialiserbarhet behövs livslängdsprover som visar hur materialet beter sig efter tusentals eller tiotusentals timmar, säger Erik Wiberg.

Här kan du läsa artikeln i Natures Scientific Reports.

2018-12-20T11:13:08+00:002017-08-23|Forskning och utveckling|