/, Fossilfri, Vätgas Sverige/Energilagring i vätgas kan ge ökad användning av förnybar energi

Energilagring i vätgas kan ge ökad användning av förnybar energi

Mängden förnybar energi från sol och vind varierar med vädret och över tid. Med vätgas ges flexibilitet att lagra energi som sedan kan användas vid behov till bränsle eller industriella applikationer. I ett fullsatt Glassmagasinet under dag två på Almedalsveckans Arena för vätgas och bränsleceller var energilager temat för dagen.

För att lagra energi i vätgas ska vara ett bra alternativ behöver elen vara förnybar. Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, pekade på det faktum att vi för första gången inte ökat i koldioxidutsläpp trots en treprocentig tillväxt och att priset på förnybar el är förutsättningen för det.

– Vad vi ser är ett prisras på förnybar energi. Vind är fortfarande billigare men solen kommer att komma ikapp. Isarna smälter i snabbare takt än vi trott, men priset på förnybar el sjunker också snabbare än vi trott.

Johan Zettergren, Energigas Sverige/Swedegas visade på affärsvärdekedjan för Power to Gas Gotland och bland annat vilka aspekter som hänsyn tas till vid val av plats.

Jan Lahenkorva, Region Gävleborg lyfte de förutsättningar i den egna regionen som lett till satsningen på vätgas:

– Vi har en stor process- och stålindustri som förbrukar vätgas och syrgas. Kan vi jobba tillsammans med dem kan vi vara en testbädd i Sverige för den här tekniken. Vi håller till exempel på med en omvandling av våra sjukhus till smarta byggnader: Eftersom vi vill att förnybar energi ska användas i produktionen på våra sjukhus så kan en idé vara att byta ut dieseldrivna reservgeneratorer till bränsleceller.

Harald Bouma, VänerEnergi, presenterade satsningarna på vätgasenergilager i Mariestad där man också har en vätgastankstation.

– Vi vill satsa på en fyra megawatt solcellspark med elektrolysör, lagring och bränsleceller som även levererar till vätgastankstationen och transportsektorn.

I en första pilotanläggning planeras nu för 250 kilowatt solceller.

Hans-Olof Nilsson, RE8760, ville med sitt eget off-grid hus gå från ord till handling och visa hur man som privatperson kan göra det på riktigt. Huset har tak- och fasadintegrerade solceller åt syd och väst som ger huset stora intag av solenergi.

– Energin bara kommer, man kan inte styra den utan man behöver fånga upp den och göra något nyttigt av den. Huset har därför sitt eget säsongenergilager där solenergin sparas till vintern i form av vätgas.

Vätgaslagret byggs upp genom en elektrolysprocess där 3000 liter vatten spjälkas till 3000 Nm3 vätgas som sedan lagras till vintersäsongen. Systemet kräver inga specialkomponenter utan är uppbyggt av delar som finns att köpa i vanlig handel från etablerade leverantörer.

Mimmi Alladin, Siemens, gav en översikt av olika lagringsmöjligheter för energi och konstaterade att när det kommer till lagring av stora mängder energi över längre perioder är det vätgas i sin råa form som är det bästa. Och den vätgasen ska vara grön.

– Av världens vätgasproduktion är än så länge bara en procent grön. För att ändra på det behöver vi ett regelverk som stöder grön vätas. Det ska bli dyrare att släppa ut CO2, sa Mimmi Alladin.

I Siemens referensanläggning i Mainz, som i peak kan ta in 6 megawatt, står världens största PEM-elektrolysör. Systemet renar vatten som tas in och ut kommer vätgas. En del av vätgasen matas in i stadens gasnätet, andra delar vätgas lagras i tankar och distribueras till kunder.

Per Wassén, PowerCell, lyfte de många användningsområden som en bränslecellsstack har – för smarta hem, för reservkraftverk inom till exempel telecom och som räckviddsförlängare inom transport för elfordon.

– Nästa århundradets bränsle är vätgas, sa Per Wassén.

Björn Westerholm, myFC presenterade sina bränsleceller.

– Till skillnad från en bränlsecellsstack är våra celler plana och platta. Vi kan breda ut dem på stora ytor och de är platta så de får plats i en telefon.

Under både måndagen och tisdagens seminarier lottades myFCs laddare JAQ ut. JAQ är världens näst minsta laddare med bränsleceller.

Arena för vätgas och bränsleceller arrangeras i samarbete med Axator, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, PowerCell Sweden, RE8760, Sandvik, Sandvikens kommun, Siemens och VänerEnergi.

2018-12-20T11:13:08+00:002017-07-06|Energilagring, Fossilfri, Vätgas Sverige|