/, Energilagring, Fossilfri, Vätgas Sverige/Tolv företrädare för näringsliv och kommuner går samman för vätgas

Tolv företrädare för näringsliv och kommuner går samman för vätgas

För första gången har Sverige en nyantagen klimatlag som innebär att vi måste vända utsläppen från växthusgaser till ett negativt netto senast 2045. Tolv stycken ledande företrädare för näringsliv och kommuner går nu samman för att visa hur både transport och energilagring kan bli helt emissionsfria med hjälp av vätgas och bränsleceller.

Tolv stycken ledande företrädare för näringsliv och kommuner inom vätgas och bränsleceller – Axator, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, PowerCell Sweden, RE8760, Sandvik, Sandvikens kommun, Siemens, VänerEnergi och Vätgas Sverige – arrangerar under Almedalsveckan en gemensam arena för att visa upp den kompetens som finns att räkna med i vårt land och den snabba utveckling som sker inom en helt emissionsfri teknik.

– Klimatlagen kommer att bära med sig många positiva synergieffekter eftersom forskning och teknikutveckling måste stödjas för att målen ska nås. Inom svenskt näringsliv har vi redan idag globala aktörer med eftersökt spetskompetens inom vätgas och bränsleceller. Om man nu även från statligt håll menar allvar med att satsa har vi goda möjligheter att skapa nya, gröna arbetstillfällen och en ökad export av svensk miljöteknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Under Arena för vätgas och bränsleceller som hålls den 3-4 juli i Almedalen presenteras hur transportsektorn kan bli helt utsläppsfri. Tillsammans med batteribilar rullar redan idag bränslecellsfordon på de svenska vägarna, de tankas med vätgas på några få minuter och bilen skapar sedan sin egen elektricitet under färd med hjälp av en bränslecellsstack. Bilarna går ca 50-80 mil på en tank (oberoende av utomhustemperatur) och deras enda utsläpp är ren vattenånga.

– De större biltillverkarna som Toyota, Hyundai och Honda har bränslecellsbilar i serieproduktion och inom de närmsta åren kommer världens tio största biltillverkare att ha modeller på marknaden. Även lättare bussar och lastbilar kommer nu med denna teknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Vätgas ger också stora möjligheter inom energilagring som står i fokus den 4 juli. Genom en enkel elektrolysprocess kan man av överskottsel från vind- och solenergi framställa vätgas som sedan lagras. Vätgasen kan sedan användas i en bränslecell och alstra ny el och värme under molniga och vindstilla dagar. Med ett energilager i vätgas kan både företag och privatpersoner med hjälp av bränsleceller styra sin egen elproduktion och konsumtion.

Arena för vätgas och bränsleceller hålls den 3-4 juli i Glassmagasinet på Skeppsbron 12 i Visby.

För mer information: Kontakta Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige, tel 070-471-99 50, bjorn.aronsson@vatgas.se